انجام پروژه های دانشجویی عمران و معماری دانلود رایگان نقشه پروژه کار آموزی وپیمانکاری سازه های بتنی
 چند برنامه کاربردی دفتر فنی
لیستوفر

 http://iraniancivil.fileave.com/Listofer.xls

 

جدول نسبت ملات های ساختمانی

 http://iraniancivil.fileave.com/malat.xls

صورت وضعیت فهرست بهایی

  ابنیه      http://iraniancivil.fileave.com/Extim-rev651013-abnie.xls

   راه       http://iraniancivil.fileave.com/Extim-rev651019-rah.xls

الکتریکال  http://iraniancivil.fileave.com/Extim-rev651013-elec.xls

صورت وضعیت تعدیل

http://iraniancivil.fileave.com/Tadil.xls

http://iraniancivil.fileave.com/Tadil1.xls

صورت وضعیت ما به التفاوت

 http://iraniancivil.fileave.com/Mabehottafavot.xls

|+| نوشته شده توسط محمد مهدی احمدی برندق.برندق.برندق.برندق در چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹  |
 
 
بالا